Tre-Lyng debat

Tre-Lyng debat

Grib "pennen"

Her har du mulighed for at give din mening til kende og deltage i debatten. Tips og gode idéer, ros og kritik.
Og har du idéer til ny emner, vi skal tage fat på at diskutere, så send en mail til bestyrelsen. Du kan også maile direkte til bestyrelsen, hvis det er noget, der ikke vedrører andre: post@tre-lyng.dk.
Du behøver ikke at logge ind for at skrive indlæg.

Grøftebrev sendt ud

GrøfternePosted by Gorm Grove Sat, January 10, 2009 01:54:02

Bestyrelsen har via opslag og direkte breve til udvalgte grundejere forsøgt at initiere en bedre indklipning af træer og buske langs vejene samt, hos grøfteejere, en bedre klipning af bevoksningen på brederne og oprensning af grøfterne.

Virkningen har desværre været utilfredsstillende. De pligtopfyldende grundejere kan ikke være tjent med at alt for mange andre lader hånt om disse opgaver med dårlig afvanding og ridsede biler til følge.

Som anført i ”Den lille grønne” side 16-17 og side 30-31, der omhandler ovennævnte emner, er kommunen myndighed i disse sager, og bestyrelsen ser sig derfor forpligtet til at bede kommunen gribe ind.

Grundejerforeningen vil derfor i løbet af vinteren registrere manglende indklipning og dårligt vedligeholdte grøfter og bede kommunen tage affære over for den manglende lovpligtige vedligeholdelse.

Det er også ordlyden i det brev, bestyrelsen har sendt til alle i foreningen, dels for at give grundejerne en mulighed for at rette op på tingene, dels for at orientere de grundejere der klager, når andre ikke opfylder deres forpligtigelser.

Som noget nyt har vi på foreningens hjemmeside oprettet et diskussionsforum. Det er her, du er nu. Her har du mulighed for at udtrykke dine holdninger og debattere med andre af foreningens medlemmer om vigtige emner.

Det første og vigtigste emne lige nu er grøfterne. I den forbindelse opfordrer bestyrelsen de berørte medlemmer til at danne et grøftelaug, som vil kunne organisere og løfte opgaven med grøftepasningen. Bestyrelsen er i gang med at samle interesserede til dette laug og modtager gerne tilkendegivelser om lyst til at være med.

Hvordan får vi løst problemerne?
Hvem vil være med i et grøftelaug?

  • Comments(5)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Frank Johannsen Mon, November 21, 2016 21:53:37

En undren.: Er det stadig den enkelte grundejer der har pligt til at oprense den åbne grøft som " hører til deres grund? Ved at der i grundejerforeningen har brugt mange penge på at oprense i år, som også har haft en indvirkning på vores grund. Dejligt. Men jo ærgerlige penge at bruge hvis det er misligeholdelse af de forpligtelser der er nedskrevet og vedtaget. Dette ikke ment som surt indlæg, men at få en afklaring på at afvandingssystem ikke bliver et problem igen. Hilsen og god vinter. Frank Alleen 24

Posted by Ole Schmidt Fri, October 16, 2009 11:03:26

Samtlige grøfteejere er nu direkte blevet informeret om vores grøftetiltag. Entreprenøren starter lidt senere (primo nov) end tidligere oplyst, men dette for at løvfaldet er så langt fremme som muligt. Vi har til nu kun fået positive reaktioner hvilket vi er taknemmelige for.

Vi påregner at vi på næste generalforsamling kan "lovliggøre" vores grøftelaug, idet en del grøfteejere jo er tilstede og kan, i lighed med vejlaugene, etablere sig.

Hilsen Ole schmidt, bestyrelsesmedlem

Posted by Ole Schmidt Mon, September 28, 2009 14:34:33

Kære bloggere

Tak fror indlæg. Håber I er informeret om at vi i slut oktober renser alle grøfter og rør for at få funktionen op på et ordentlig niveau. Vores modtager af grøftevand er Gærdeåen hvis vandstand vi nøje følger.

Naboforeningens grøft, der tager vand fra Andromedavej, bliver nogenlunde passet. Jeg vil kikke lidt på den når vi er færdige med vores grøfteprojekt.

Mvh

Ole Schmidt

Posted by Benny Syberg Mon, April 06, 2009 20:51:35

Kære bestyrelse

Vi vil lige give vores besyv med. Vi ønsker meget , at der kommer professionelle til, når grøfterne skal renses op. I gamle dage kom der en mand og gjorde det , og det var vi meget godt tilfredse med. Man kunne altid tydeligt se, når han havde været der. Der var virkelig godt gennemløb og der lå meget materiale , der var kastet op på skrænterne. Man havde en god fornemmelse, og grundvandet stod ikke så højt som nu, hvor vores underjordiske kølebox kommer op om sommeren i regnvejr. Det gjorde den aldrig dengang. Så vi støtter ideen om at danne et grøftelaug og få oprensningen gjort ordentligt.

Benny og Anne Grete Syberg Haraldsvej 13

Posted by Anna Høgberg Sat, March 28, 2009 15:29:21

Kære bestyrelse,

Et grøftelaug er en glimrende ide. Det er på høje tid at der gøre "noget" i forhold til vores grøfter.

Jeg har netop læst jeres skrivelse vedr. genskabelse af grøfternes dybde. Det er absolut interessant. Imidlertid bliver det først rigtig interessant, hvis også de store grøfter medtages i projektet.

Omkring "vores" grøft har der været arbejdt intens de sidste år på at få øget vandgennemstrømningen. Det nytter - men ikke nok. Vores problem er vandstaden i den store grønft som vores bette en løber ud i. Den og flere andre er fuldstændigt tilgroet.

Jeg vil derfor håbe at grøftelauget tager fat i de store grøfter først - herunder også de grøfterne som tilhører nabo-foreninger. Disse er nemlig ikke nemme at vedligeholde selv. De små grøfter er lagt nemmere at holde vedlige selv ogforhåbentlig endnu nemmere hvis de igen kan slippe af med vandet til de store grøfter.

Anna Høgberg, Andromedavej 14