Tre-Lyng debat

Tre-Lyng debat

Grib "pennen"

Her har du mulighed for at give din mening til kende og deltage i debatten. Tips og gode idéer, ros og kritik.
Og har du idéer til ny emner, vi skal tage fat på at diskutere, så send en mail til bestyrelsen. Du kan også maile direkte til bestyrelsen, hvis det er noget, der ikke vedrører andre: post@tre-lyng.dk.
Du behøver ikke at logge ind for at skrive indlæg.

Småtyverier

TyverierPosted by Gorm Grove Mon, June 15, 2009 20:11:00

Mange af vore medlemmer har i den seneste tid været udsat for småtyverier. Hvis vi ikke fortæller hinanden om dem, forbliver de usynlige, og tyverierne vil formentlig fortsætte uanfægtet.

Formålet med dette indlæg er at få tyverierne frem i lyset, så vi kan finde ud at, hvor stort problemet er.

Hvis du har fået fjernet noget fra din ejendom, kan du derfor her skrive hvad der er forsvundet, hvorfra det er sket og hvornår det skete.

Kun ved at gøre problemet synligt kan vi (måske) gøre noget ved det.

Venligst Gorm Grove, sekretær i Tre Lyng.

  • Comments(33)//blog.tre-lyng.dk/#post5

Dagrenovationen

DagrenovationenPosted by Gorm Grove Sat, April 18, 2009 11:10:37

Vi har fået ny renovationsordning. Det gamle skraldestativ kan stilles til storskrald, hvis du ikke kan finde på noget at bruge det til.

Men hvordan fungerer den nye ordning så? Det er vigtigt, at vi i bestyrelsen får tilbagemeldinger, hvis der er problemer, så vi kan tage fat i dem.

Du kan skrive din kommentar her.

Vh. Gorm Grove

  • Comments(2)//blog.tre-lyng.dk/#post3

Køerne på Korevlen

Korevle-planenPosted by Gorm Grove Sat, January 10, 2009 02:02:01

Det har vist sig at være ikke helt uproblematisk at sætte køer ud på Korevlen. Nogle mener, at de er smukke og et spændende indslag i naturen. Andre mener, at de sviner med afføring og tramper stierne op. Og så har nogen oplevet, at køerne kan være aggressive.

Har du en mening eller haft oplevelser med køerne, kan du skrive dem her.

  • Comments(12)//blog.tre-lyng.dk/#post1

Grøftebrev sendt ud

GrøfternePosted by Gorm Grove Sat, January 10, 2009 01:54:02

Bestyrelsen har via opslag og direkte breve til udvalgte grundejere forsøgt at initiere en bedre indklipning af træer og buske langs vejene samt, hos grøfteejere, en bedre klipning af bevoksningen på brederne og oprensning af grøfterne.

Virkningen har desværre været utilfredsstillende. De pligtopfyldende grundejere kan ikke være tjent med at alt for mange andre lader hånt om disse opgaver med dårlig afvanding og ridsede biler til følge.

Som anført i ”Den lille grønne” side 16-17 og side 30-31, der omhandler ovennævnte emner, er kommunen myndighed i disse sager, og bestyrelsen ser sig derfor forpligtet til at bede kommunen gribe ind.

Grundejerforeningen vil derfor i løbet af vinteren registrere manglende indklipning og dårligt vedligeholdte grøfter og bede kommunen tage affære over for den manglende lovpligtige vedligeholdelse.

Det er også ordlyden i det brev, bestyrelsen har sendt til alle i foreningen, dels for at give grundejerne en mulighed for at rette op på tingene, dels for at orientere de grundejere der klager, når andre ikke opfylder deres forpligtigelser.

Som noget nyt har vi på foreningens hjemmeside oprettet et diskussionsforum. Det er her, du er nu. Her har du mulighed for at udtrykke dine holdninger og debattere med andre af foreningens medlemmer om vigtige emner.

Det første og vigtigste emne lige nu er grøfterne. I den forbindelse opfordrer bestyrelsen de berørte medlemmer til at danne et grøftelaug, som vil kunne organisere og løfte opgaven med grøftepasningen. Bestyrelsen er i gang med at samle interesserede til dette laug og modtager gerne tilkendegivelser om lyst til at være med.

Hvordan får vi løst problemerne?
Hvem vil være med i et grøftelaug?

  • Comments(5)//blog.tre-lyng.dk/#post0